تماس با ما: ۰۹۳۵۹۳۱۳۱۴۱     ایمیل: info@divaronline.com

تابلو قیمت ها

پنل اقتصادی

مشاغل نوپا

هزار تومان
 • مدت زمان نمایش تبلیغات 14 روز
 • تعداد تبلیغات 3 لیستینگ
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی ۲۴/۷

پنل طلایی

پیشنهاد ویژه

30 هزار تومان
 • مدت زمان نمایش تبلیغات 360 روز
 • تعداد تبلیغات 50 لیستینگ
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7

پنل نقره ای

مشاغل بزرگ

20 هزار تومان
 • مدت زمان نمایش تبلیغات 180 روز
 • تعداد تبلیغات 20 لیستینگ
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی 24/7

پنل برنز

مشاغل کوچک

10 هزار تومان
 • مدت زمان نمایش تبلیغات 21 روز
 • تعداد تبلیغات 7 لیستینگ
 • آنالیز سئو
 • بهبود عملکرد
 • برنامه بازاریابی
 • پشتیبانی ۲۴/۷